W jednej z ostatnich realizacji zostaliśmy poproszeni o modernizację złącza, w którym dokonano rozdziału zasilania na poszczególne domki hotelowe. Linia zasilająca wyprowadzona była z rozdzielni głównej kablem aluminiowym YAKY 4x25mm2 ułożonym podwójnie, zaś odgałęzienie obejmowało 4 linie, również wykonane przewodem YAKY 4x25mm2.       Pierścień odgałęziający, który…